Nieuwsgierig naar meer?

Visie op leren
 

Meerdere zintuigen

Ik hoor en vergeet
Ik zie en onthoud
Ik doe en begrijp

(Confucius, 551 v. Chr)


Als bij leren meerdere zintuigen zijn betrokken, kan een kind de lesstof beter onthouden.

Uit onderzoek blijkt dat theoretische informatie veel beter blijft hangen als het wordt ondersteund door beeldmateriaal. Als de kinderen overleg hebben over de stof en als ze samen het geleerde in praktijk brengen, wordt het rendement nog hoger. Het lesmateriaal van Zoleerjemeer sluit hierbij aan.
De kinderen lezen de informatie in de lesmap. Ze kijken naar de beelden op de PowerPoint. Vervolgens gaan ze in groepjes proeven doen of een opdracht uitvoeren. Door het doen van de proeven of het uitvoeren van de praktische opdracht, ervaren kinderen hoe de theorie in de praktijk werkt.


Structuur en uitdaging

Bij de samenstelling van het lespakket is bewust rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen als het gaat om prikkelverwerking. Sommige kinderen ervaren een teveel aan prikkels als storend, terwijl andere kinderen veel behoefte hebben aan prikkels. 
Het is belangrijk om een sfeer te creëren waar prikkelzoekers en prikkelmijders tot hun recht komen. Het lesmateriaal is zeer gestructureerd opgezet. Dit geldt voor de samenhang van de informatie maar ook voor de lessen zelf en evenzeer voor de manier waarop het doen van proeven wordt aangestuurd.
Daarnaast biedt het lesmateriaal qua kennis en uitvoering veel uitdaging voor kinderen die daar behoefte aan hebben.
Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida