Nieuwsgierig naar meer?

Achtergrond 

 

Het idee voor Zoleerjemeer is ontstaan vanuit de praktijk.
Sommige kinderen op de basisschool hebben behoefte aan meer uitdaging.
Eigenlijk zou er een vloeiende lijn moeten zijn tussen het basisschoolonderwijs en het voortgezet onderwijs zodat kinderen zich op een natuurlijke manier verder kunnen ontwikkelen. Deze doorgaande lijn is er vaak niet. Sommige kinderen zijn eind groep zes al klaar met de stof van het het basisonderwijs en zijn, qua kennis, toe aan een eerste kennismaking met het middelbaar onderwijs.

Voor mijn eigen kinderen gold dat ook.
Tijdens hun periode op de basisschool heb ik ontdekt dat er behoefte is aan lesstof die het niveau van het basisschool overschrijdt. Omdat ik geen geschikt materiaal voor mijn kinderen kon vinden, heb ik zelf lesmateriaal gemaakt.

In de interactie met mijn kinderen en met kinderen in een vergelijkbare situatie, ontdekte ik dat een aantal zaken bekangrijk zijn: De lesstof moet het niveau van het basisonderwijs overstijgen maar tegelijkertijd op zo'n manier geformuleerd worden dat het aansluit bij de belevingswereld van basisschoolleerlingen. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen, door bijvoorbeeld het doen van experimenten, zelf de theorie in de praktijk ervaren.

Het aansluiten van lesmateriaal bij je interesse, niveau en belevingswereld is belangrijk. Niet alleen omdat kinderen dan worden aangesproken op hun talenten. Het gaat dieper. Kinderen krijgen door het aanbod van onderwijs op maat ook een gevoel van erkenning voor wie ze zijn. 

Erkenning voor wie je bent is voor iedereen van belang. Bij Zoleerjemeer is er de mogelijkheid om uw kind door te toetsen.  Wij willen, ook als kinderen door omstandigheden langdurig thuiszitten, kinderen en ouders helpen bij het realiseren van passend onderwijs.

Het lespakket Powerline heb ik samen met mijn kinderen gemaakt. Mijn kinderen gaan nu naar het voortgezet onderwijs en naar de universiteit. Ze vonden het een uitdaging om lesmateriaal te maken voor basisschoolleerlingen die, net als zij zelf indertijd, behoefte hebben aan meer.

Door het lespakket Powerline maken leerlingen kennis met bepaalde aspecten van de natuur- en scheikunde die later in het voortgezet onderwijs uitgebreider aan de orde komen. Het doel van deze kennismaking is het wekken van de interesse van kinderen voor natuur en techniek. PowerLine biedt extra verdieping maar is zo geformuleerd dat het past bij de belevingswereld van kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Door het doen van proeven wordt er een brug geslagen tussen theorie en praktijk.

Ik wens iedereen die gebruik gaat maken van de lespakketten heel veel plezier!


gele_papaver.jpg


Sommige planten komen alleen tot bloei onder speciale omstandigheden. Dat geldt ook voor deze gele papaver op het kiezelstrand bij Dungeness (Engeland).
Kinderen, vooral gevoelige en kwetsbare kinderen of kinderen die 'anders' zijn, hebben erkenning voor wie ze zijn en aanpassing van de omgeving nodig om te kunnen groeien en bloeien.

 

 

 

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida