Beleid voor onderwijs thuis
 

In Nederland zitten duizenden jongeren, waaronder (potentieel) begaafde leerlingen, thuis omdat ze niet passen binnen het onderwijssysteem. Daarnaast krijgen jongeren die vrijgesteld zijn van de Leerplichtwet op grond van 5a of 5b, geen onderwijskundige of financiële ondersteuning. Naast persoonlijk leed, is dit een gemiste kans voor de samenleving in zijn geheel. Een kind dat begaafd gedrag vertoont of in staat is begaafd gedrag te vertonen, heeft specifieke begeleiding nodig op het gebied van academische vaardigheden en heeft vaak ook begeleiding nodig aangepast aan specifieke sociale en emotionele behoeften. Deze kinderen hebben kansen en ondersteuning nodig, die in het normale reguliere onderwijsprogramma meestal niet kunnen worden geleverd. Als het reguliere onderwijs geen passende oplossing blijkt te zijn, of als ouders denken dat het kind niet past in het reguliere onderwijs, dan moet er ongeacht levensbeschouwing, een wettelijk geregelde mogelijkheid zijn om te kiezen voor onderwijs thuis. Door de instelling van een passende regeling voor toezicht en handhaving kan de kwaliteit van onderwijs thuis gegarandeerd worden. Omdat het Kinderrechtenverdrag bepaalt dat ieder kind recht op onderwijs heeft, is thuisonderwijs een recht dat de overheid moet faciliteren. Dit beleidsplan moet worden gezien als een aanzet daartoe.

Dit beleidsplan is geschreven in 2015.
Het beleidsplan is op te vragen bij Zoleerjemeer. Hiervoor willen wij verwijzen naar ons contactformulier
 

Dankzij thuisonderwijs studeert Julian nu in Newcastle

 

In een veilige omgeving op een zeer flexibele manier leren: dat is de essentie van thuisonderwijs, betogen orthopedagogen Thijs Bezems en Gerry van Vugt.

Lees dit artikel op:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3689288/2014/07/14/Dankzij-thuisonderwijs-studeert-onze-zoon-Julian-nu-in-Newcastle.dhtml

Dit artikel is geschreven 14-07-2014

 

Argumenten tegen thuisonderwijs falen


Maar liefst dertien argumenten somt staatssecretaris Dekker van Onderwijs op tegen thuis lesgeven door ouders. Prof. dr. S. Karsten, hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, veegt ze stuk voor stuk van tafel.

Lees dit artikel op:

http://www.digibron.nl/search/detail/cb473b6cd586abd88794b2af17f0acf0/-argumenten-tegen-thuisonderwijs-falen-?authenticated=false#

Dit artikel is geschreven op 3-12-2013
 

Advies Kohnstamminstituut 


Dit advies is geschreven in oktober 2013

Onder deze link vindt u het advies van het Kohnstamminstituut met betrekking tot thuisonderwijs.
 
 
 

The Impact of Schooling on Academic Achievement

 
Dit is een onderzoek uit 2011.
In dit onderzoek wordt een groep schoolgaande kinderen vergeleken met kinderen die thuis les krijgen. Daarnaast is het verschil tussen gestructureerd thuisonderwijs en het zogenaamde unschooling onderzocht. 
 
The_Impact_of_Schooling_on_Academic_Achievement_-_onderzoek_effecten_unschooling_en_gestructureerd_onderwijs_sept_2011.pdf
 
 

Van leerplicht naar leerrecht


Kinderombudsman Marc Dullaert pleit voor onderwijs op maat voor kinderen die meer zorg nodig hebben. Desnoods moet, volgens de kinderombudsman, hiervoor de schoolplicht worden losgelaten. Via de onderstaande link komt u op het rapport van de kinderombudsman.

Van_leerplicht_naar_leerrcht.pdf

   

Website Design By Vivid in Jacksonville, Florida